Leveransen skjer ubetalt og uskattet fra Tyskland.
Facebook Instagram

Angrerett

(En forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller selvstendig næringsdrivende.)

Angrerett

Angrerett
Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.
Angrefristen er 14 dager fra dagen

- hvor du eller en tredjepart utpekt av deg, som ikke er transportør, har tatt varene i besittelse, forutsatt at du har bestilt en eller flere varer som en del av en enkelt bestilling og dette er eller vil bli levert på én gang ;

- som du eller en tredjepart navngitt av deg som ikke er transportør tok i besittelse av de siste varene, dersom du bestilte flere varer som del av en enkelt bestilling og disse leveres separat;

- som du eller en av deg navngitt tredjepart, som ikke er transportør, tok den siste delsendingen eller det siste stykket i besittelse, dersom du har bestilt varer som leveres i flere delsendinger eller stykker;

For å bruke angreretten må du sende oss (Axel Suijker, Artlandstraße 74, 49610 Quakenbrück, telefonnummer: 0 54 31 / 9 32 34, e-postadresse: info@stoffaktivt.net) en tydelig erklæring (f.eks. et brev med brevet sendt per post eller en e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Konsekvenser av tilbakekall

Hvis du hever denne kontrakten, har vi betalt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (bortsett fra tilleggskostnadene som følger av det faktum at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveringen som tilbys av oss har), umiddelbart og senest innen 14 dager fra den dagen vi mottok meldingen om din kansellering av denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen.

Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest 14 dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Årsaker til ekskludering eller utløp

Angreretten gjelder ikke for kontrakter

- for levering av varer som ikke er prefabrikkerte og for produksjon av hvilke et individuelt valg eller bestemmelse av forbrukeren er avgjørende eller som er tydelig skreddersydd til forbrukerens personlige behov;
- for levering av varer som raskt kan bli ødelagt eller hvis utløpsdato snart vil bli overskredet;
- for levering av alkoholholdige drikkevarer, hvis pris ble avtalt ved inngåelse av kontrakten, men som kan leveres tidligst 30 dager etter inngåelse av kontrakten og hvis nåverdi avhenger av svingninger på markedet som gründeren har ingen innflytelse;
- for levering av aviser, tidsskrifter eller magasiner med unntak av abonnementskontrakter.

Angreretten faller ut før tid for kontrakter

- for levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur dersom forseglingen er fjernet etter levering;
- for levering av varer hvis disse var uatskillelig blandet med andre varer etter levering på grunn av deres natur;
- for levering av lyd- eller videoopptak eller dataprogramvare i forseglet pakke dersom forseglingen er brutt etter levering.

Eksempel på uttaksskjema

(Hvis du ønsker å heve kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.)

- Til Axel Suijker, Artlandstraße 74, 49610 Quakenbrück, e-postadresse: info@stoffaktivt.net:

- Jeg/vi (*) hever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/
levering av følgende tjeneste (*)

- Bestilt den (*)/mottatt den (*)

- Navn på forbruker(e)
- Adresse til forbrukeren(e)
- Signatur fra forbrukeren(e) (bare hvis melding er gjort på papir)
- Dato

(*) Stryk det som ikke er aktuelt.