Leveransen skjer ubetalt og uskattet fra Tyskland.