Leveransen skjer ubetalt og uskattet fra Tyskland.

Standard forretningsvilkår og kundeinformasjon


I. Standard forretningsbetingelser


§ 1 Grunnleggende bestemmelser


(1) Følgende forretningsvilkår gjelder for alle kontraktene du inngår med oss som leverandør (Axel Suijker) via nettstedet https://www.stoffaktivt.net/. Med mindre annet er avtalt, er inkludering, om nødvendig, av dine egne betingelser utelukket.


(2) En «forbruker» i betydningen av følgende forskrifter er enhver fysisk person som inngår en rettslig transaksjon som i overveiende grad ikke kan tilskrives verken hans kommersielle eller selvstendige yrkesvirksomhet. Begrepet "forretningsmann" refererer til enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarlig partnerskap som inngår en juridisk transaksjon i henhold til sin uavhengige profesjonelle eller kommersielle aktivitet.


§ 2 Kontraktsinngåelse


(1) Gjenstanden for kontrakten er salg av produkter.


(2) Så snart du plasserer det respektive produktet på nettstedet vårt, skal vi gi deg et bindende tilbud om å inngå en kontrakt via nettbasert handlekurvsystem under betingelsene spesifisert i varebeskrivelsen.


(3) Kjøpsavtalen skjer via nettbasert handlekurvsystem som følger:

Produktene beregnet for kjøp flyttes til "handlekurven". Du kan velge handlekurven ved å bruke de aktuelle knappene på navigasjonslinjen og gjøre endringer der når som helst.

Etter å ha gått inn på «Kasse»-siden og lagt inn dine personlige data samt betalings- og fraktbetingelser, får du endelig vist ordredataene igjen som en ordreoversikt.

Hvis du bruker et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalingsmåte, vil du enten bli ført til ordreoversiktssiden i vår nettbutikk eller videresendt til nettsiden til leverandøren av øyeblikkelig betalingssystemet.

Hvis du blir videresendt til det aktuelle øyeblikkelig betalingssystemet, velg og/eller skriv inn dataene dine etter behov. Til slutt, på nettsiden til leverandøren av øyeblikkelig betalingssystemet eller, etter at du har blitt sendt tilbake til vår nettbutikk, vil ordredataene vises som en ordreoversikt.


Før du sender inn bestillingen, har du muligheten til å gjennomgå eller endre (du kan også bruke "Tilbake"-knappen i nettleseren din) all informasjon på bestillingssammendragssiden, eller å kansellere kjøpet.

Ved å sende bestillingen via den tilsvarende knappen ("bestilling med betalingsplikt", "kjøp" / "kjøp nå", "bestilling med betalingsplikt", "betal" / "betal nå" eller lignende betegnelse) erklærer du den juridiske bindende aksept av tilbudet, hvorved kontrakten inngås.


(4) Du er ikke bundet av dine henvendelser angående opprettelsen av et tilbud som har blitt formidlet til oss. Vi gir deg et tekstlig og bindende tilbud (f.eks. via e-post), som du kan akseptere innen 5 dager.


(5) Utførelsen av bestillingen og sendingen av alle detaljer som er nødvendig for inngåelsen av kontrakten skjer via e-post, på en delvis automatisert måte. Følgelig må du sørge for at e-postadressen du har lagt inn hos oss er den riktige, og at mottak av de respektive e-postene er garantert. Spesielt må du sørge for at de respektive e-postene ikke blokkeres av et SPAM-filter.


§ 3 Individuelt utformede produkter


(1) Du gir oss den nødvendige informasjonen, teksten eller dataene som er nødvendige for å tilpasse varene via det elektroniske bestillingssystemet eller via e-post uten unødig forsinkelse etter at du har inngått kontrakten. Eventuelle spesifikasjoner som vi kan utstede angående filformater må tas i betraktning.

 

(2) Du er forpliktet til å sikre at du ikke overfører data hvis innhold krenker rettighetene til eksterne parter (spesielt opphavsrettigheter, rettigheter til navn og varemerkerettigheter) eller bryter eksisterende lover. Du frigjør oss eksplisitt fra alle krav relatert til denne saken som kan reises av eksterne parter. Dette gjelder også kostnader forbundet med eventuell juridisk representasjon som måtte bli nødvendig i denne forbindelse.

 

(3) Vi sjekker ikke de overførte dataene for tekstnøyaktighet. I denne forbindelse påtar vi oss intet ansvar for feil.


§ 4 Spesielle avtaler knyttet til tilbudte betalingsmåter


(1) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout"

Hvis du velger en betalingsmetode som tilbys via "PayPal" / "PayPal Checkout", vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; "PayPal"). De individuelle betalingsmåtene via "PayPal" vil bli vist for deg under en tilsvarende knapp på vår Internett-tilstedeværelse samt i online bestillingsprosessen. "PayPal" kan bruke andre betalingstjenester for betalingsbehandling; dersom spesielle betalingsbetingelser gjelder, vil du bli informert om disse separat. Du finner mer informasjon om "PayPal" på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.


§ 5 Oppholdsrett, forbehold om eiendomsrett


(1) Du kan kun utøve tilbakeholdsrett dersom den aktuelle situasjonen innebærer krav som oppstår fra samme kontraktsforhold.


(2) Varene forblir vår eiendom inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.


§ 6 Garanti


(1) De lovfestede garantirettighetene gjelder.


(2) Som forbruker blir du bedt om omgående å sjekke produktet for fullstendighet, synlige mangler og transportskader så snart det er levert, og omgående informere oss og fraktselskapet skriftlig. Selv om du ikke etterkommer denne forespørselen, skal den ikke ha noen innvirkning på dine juridiske garantikrav.


(3) Hvis en egenskap ved varen avviker fra de objektive kravene, skal avviket bare anses å være avtalt dersom du ble informert om det samme av oss før innsending av kontraktserklæringen og avviket var uttrykkelig og separat avtalt mellom avtalepartene .


§ 7 Lovvalg


(1) Tysk lov skal gjelde. Dette lovvalget gjelder kun for kunder dersom det ikke fører til tilbakekall av beskyttelsen garantert av de obligatoriske bestemmelsene i loven i landet der den respektive kundens vanlige bosted er lokalisert (tvilen fordel-prinsippet ).


(2) Bestemmelsene i FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer er eksplisitt uanvendelige.


II. Kundeinformasjon


1. Selgerens identitet


Axel Suijker

Artlandstraße 74

49610 Quakenbrück

Tyskland

Telefon: 0543193234

E-post: info@stoffaktivt.netAlternativ tvisteløsning:

EU-kommisjonen tilbyr en plattform for utenrettslig løsning av tvister (ODR-plattform), som kan sees under https://ec.europa.eu/odr.

Vi er ikke villige og ikke forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for forbrukervoldgiftsnemnda.


2. Informasjon om kontraktsinngåelse


De tekniske trinnene knyttet til kontraktsinngåelsen, selve kontraktsinngåelsen og korreksjonsmulighetene utføres i henhold til regelverket "kontraktsinngåelse" i våre standard forretningsbetingelser (del I.).


3. Kontraktsmessig språk, lagrer teksten i kontrakten


3.1 Kontraktsspråk skal være engelsk.


3.2 Den fullstendige kontraktsteksten er ikke lagret hos oss. Før bestillingen sendes, via nettbasert handlekurvsystem kan kontraktsdataene skrives ut eller lagres elektronisk ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon. Etter at bestillingen er mottatt av oss, sendes ordredataene, de lovpålagte detaljene knyttet til fjernsalgskontrakter og standard forretningsvilkår til deg på nytt via e-post.


3.3 Du vil få tilsendt all kontraktsinformasjon innenfor rammen av et bindende tilbud i skriftlig form, for eksempel via e-post, for tilbudsforespørsler utenfor nettbasert handlekurvsystem, som kan skrives ut eller lagres elektronisk på en sikker måte.


4. Hovedtrekk ved produktet eller tjenesten


Nøkkeltrekkene til varene og/eller tjenestene finner du i det respektive tilbudet.


5. Priser og betalingsordninger


5.1 Prisene nevnt i de respektive tilbudene representerer totalpriser, det samme gjør fraktkostnadene. De inkluderer alle priskomponentene, inkludert alle tilfeldige avgifter.


5.2 Forsendelseskostnadene som påløper er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan sees ved å klikke på den aktuelle knappen på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet, vises separat i løpet av bestillingstransaksjonen og må i tillegg bæres av deg, i den grad gratis levering ikke er bekreftet.


5.3 Hvis levering skjer til land utenfor EU, kan vi pådra oss urimelige tilleggskostnader, som avgifter, skatter eller pengeoverføringsgebyrer (overførings- eller valutagebyrer belastet av bankene), som du må bære.


5.4 Du må også bære kostnadene som oppstår ved pengeoverføringer i tilfeller der leveringen skjer til et EU-medlemsland, men betalingen igangsettes utenfor EU.


5.5 Betalingsmetodene som er tilgjengelige for deg, vises ved å klikke på den aktuelle knappen på nettstedet vårt eller vises i det respektive tilbudet.


5.6 Med mindre annet er spesifisert for de respektive betalingsmåtene, forfaller betalingskravene som følger av den inngåtte kontrakten umiddelbart.


6. Leveringsbetingelser


6.1 Leveringsbetingelsene, leveringsdatoen og eksisterende leveringsbegrensninger, hvis aktuelt, kan finnes ved å klikke på den aktuelle knappen på nettstedet vårt eller i det respektive tilbudet.


6.2 Hvis du er forbruker, er følgende lovregulert: Risikoen for at den solgte varen ved et uhell blir ødelagt eller forringet under frakt går først over på deg når den aktuelle varen er levert, uavhengig av om fraktoperasjonen er forsikret eller ikke. Denne betingelsen gjelder ikke dersom du selvstendig har gitt et transportselskap som ikke er spesifisert av oss eller en person som på annen måte er oppnevnt til å utføre fraktoperasjonen.


7. Lovfestet garantirett


Ansvar for mangler er regulert av "Garanti"-bestemmelsene i våre generelle vilkår og betingelser (del I).


Disse SBT-ene og kundedetaljene ble laget av advokatene som spesialiserer seg på IT-lov som jobber for Händlerbund, og blir kontinuerlig kontrollert for juridisk samsvar. Händlerbund Management AG garanterer rettssikkerheten til tekstene og påtar seg ansvar i tilfelle advarsler utstedes. Mer detaljert informasjon finnes på følgende nettside: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.


siste oppdatering: 29.11.2022